Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

  1. Há 3 horas · Landscape architect Michael Van Valkenburgh reflects on the creation of NYC’s popular new public space and offers advice on how to reinvent urban waterfronts. By Mark Byrnes February 22, 2024 at...

  2. Há 16 horas · 瑞恩资本RyanBenCapital 2024-02-22 13:24:58 发布于 福建 + 关注 彭博行业研究(Bloomberg Intelligence)昨日(2月21日)报告指,香港金融和科技专业人士薪酬普遍高于新加坡,其中投行分析师的平均年薪约9.2149万美元(折合约71.84万港元),较新加坡的平均约6.3305万美元(约49.37万港元),高约46%。 投行执行董事、经理薪酬,香港也高出新加坡 报告引述猎头公司Michael Page数据称, 在经理层级,香港员工的年薪接近12.30万美元(约95.94万港元),较新加坡同行高出36%; 在执行董事层级,香港的收入亦较新加坡高出约13%。 私人银行家的收入,香港普遍较高

  3. Há 16 horas · News Michael Saylor không có kế hoạch bán Bitcoin hophudat 3 minutes ago 3 minutes ago Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Saylor lưu ý rằng Spot ETF đã mở cửa cho vốn tổ chức chảy vào hệ sinh thái BTC và loại quỹ này góp phần vào việc chuyển đổi vốn kỹ thuật số.

  1. As pessoas também buscaram por