Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

 1. Shkolla “Mileniumi i Tretë” punon me plane dhe me programe të avancuara të Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë, duke shfrytëzuar çdo mundësi për qasje inovative. Mësimi në klasat e ulëta zhvillohet sipas metodologjisë së mirënjohur “Hap pas hapi”, ndërsa mësimi me fëmijët e moshës 11-17 ...

 2. Mileniumi i Trete, Pristina. 30,783 likes · 230 talking about this · 76 were here. Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë...

  • 31,4K
  • 757
 3. Në Ditën Ndërkombëtare të Sindromës Down, shkolla “Mileniumi i Tretë” sot ka vizituar Shoqatën Down Syndrome Kosova. Me këtë rast kemi dhuruar fondin e mbledhur nga klasat e katërta në aksionin e fundit humanitar “Shesim që të dhurojmë” si mbështetje për nevojat e shoqatës.

  • 1554
 4. Mësimdhënës i Fizikës dhe Astronomisë. Master i Fizikës së Përgjithshme. Doktor i Shkencave të Edukimit. Klasat: VII-1, VII-2, VII-3, IX-1, XI-1,XI-2, XII-1,XII-2. lulzim.thaci@mileniumi3.net.

  • Mileniumi i Tretë1
  • Mileniumi i Tretë2
  • Mileniumi i Tretë3
  • Mileniumi i Tretë4
  • Mileniumi i Tretë5
 5. Shkolla “Mileniumi i Tretë” punon me plane dhe me programe të avancuara të Ministrisë së Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë, duke shfrytëzuar çdo mundësi për qasje inovative. Mësimi në klasat e ulëta zhvillohet sipas metodologjisë së mirënjohur “Hap pas hapi”, ndërsa mësimi me fëmijët e moshës 11-17 ...

 6. 16 de out. de 2023 · Lies landlocked in the centre of the Balkans. Bordered by Serbia to the north and east, North Macedonia to the southeast, Albania to the southwest, and Montenegro to the west. Population: 1.873 million (2020)

 7. Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë (klasat 0-1-12), e themeluar nga Qendra për Arsim e Kosovës në vitin shkollor 2004/05.