Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

  1. Há 4 dias · The Royal Netherlands Navy (Dutch: Koninklijke Marine) is the naval force of the Kingdom of the Netherlands. [2] It is one of the four Netherlands Armed Forces. [3] It was founded on 8 January 1488, [4] making it the third-oldest naval force in the world . During the 17th century, the navy of the Dutch Republic (1581–1795) was one of the most ...

  2. Há 2 dias · Defensie bekijkt momenteel of het amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt voor de uitdienststelling nog wel moet worden voorzien van de vervanger van het Goalkeeper-systeem voor de zelfverdediging op korte afstand tegen luchtdreigingen.

  3. 17 de mai. de 2024 · Projectmanager Johan de Witt kijkt terug op bijzondere jaren. Het boren van een tunnel gebeurt namelijk niet zo veel in Nederland. De Corbulotunnel is de twaalfde tunnel die is gegraven met een tunnelboor.

  4. 18 de mai. de 2024 · The Dutch Navy recently presented the first characteristics of the future air defense frigates which will replace, at the start of the next decade, the four De Zeven Provinciën class frigates.

  5. Há 5 dias · De Nederlanders sloten snel vrede met de Engelsen en raadspensionaris Johan de Witt wist vervolgens een verbond te sluiten met Engeland en Zweden tegen Frankrijk. Lodewijk zag zich genoodzaakt om vrede met Spanje te sluiten.

  6. 18 de mai. de 2024 · Simultanément à la présentation des premières caractéristiques des futures frégates de défense aérienne, la Koninklijke Marine a également dévoilé aux parlementaires néerlandais, les caractéristiques initiales des futurs bâtiments d’assaut aéro-amphibie, qui devront remplacer le LHD de la classe Rotterdam et celui de la classe Johan de Witt.

  7. Há 4 dias · COPENHAGUE, Dinamarca, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Configit, líder mundial en gestión del ciclo de vida de la configuración (CLM), ha anunciado hoy que Knauf Digital GmbH, filial del ...