Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

  1. Jan Habsburský (10. května 1290 – 13. prosince 1312/1313) nebo také Jan Parricida (vrah příbuzných) byl synem rakouského vévody Rudolfa II. a Anežky Přemyslovny.

  2. Ján I. (* 2. február 1487, Spišský hrad, † 21. júl 1540, Sebeš, Uhorsko), vlastným menom Ján Zápoľský, bol sedmohradský vojvoda a od 11. novembra 1526 do 21. júla 1540 uhorský kráľ (protikráľ) z magnátskeho rodu Zápoľskovcov, syn krajinského hodnostára Štefana Zápoľského (* 1434, † 1499) a Hedvigy Tešínskej .

  3. Jan Habsbursko-Lotrinský (20. ledna 1782, Florencie – 11. května 1859, Štýrský Hradec) byl rakouský arcivévoda a vojevůdce z rodu habsbursko-lotrinského. Byl třináctým dítětem císaře Leopolda II., bratrem císaře Františka I. (II.). Patřil k nejpopulárnějším členům habsburského rodu.

  4. Rudolf Jan kardinál Habsbursko-Lotrinský, německy Rudolf Johannes Joseph Rainier Kardinal von Habsburg-Lothringen (krátce česky arcivévoda Rudolf Jan; 9. ledna 1788 Pisa, Toskánské velkovévodství – 23. července 1831 Baden bei Wien, Dolní Rakousko) byl rakouský arcivévoda a v letech 1819–1831 olomoucký arcibiskup a následně ...

  5. 4 de out. de 2015 · Arcivévoda Rudolf Jan Habsburský, syn rakouského císaře Leopolda II., který působil i v Kroměříži, byl ale zároveň velkým milovníkem hudby a jedním z největších mecenášů Ludwiga van Beethovena.

  6. Jan Habsburský ( 10. května 1290 – 13. prosince 1312 / 1313) nebo také Jan Parricida (vrah příbuzných) byl synem rakouského vévody Rudolfa II. a Anežky Přemyslovny.

  7. 30 de out. de 2006 · Neúspěšný kandidát na český trůn, vrah římského krále, příslušník panovnického rodu, *10.5. 1290 - +13.12. 1313. Jan Habsburský nebo někdy také řečený Rakouský byl synem rakouského vévody Rudolfa II. Habsburského a Anežky Přemyslovny, dcery Přemysla Otakara II.