Yahoo Search Busca da Web

  1. Cerca de 30 resultados de busca

  1. Het Capitool in de wijk Capitol Hill van de Amerikaanse hoofdstad Washington is de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht in de trias politica. In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat (vertegenwoordiging van twee senatoren per staat) als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (evenredige vertegenwoordiging naar grootte van de staat ...