Yahoo Search Busca da Web

  1. Cerca de 34 resultados de busca
  1. Die Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover bestand von 1714 bis 1837. In dieser Zeit war der Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg bzw. König von Hannover gleichzeitig König von Großbritannien .

  2. Svensk-norska unionen (formellt Förenade Konungarikena Sverige och Norge eller ibland endast Sverige och Norge) var en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge under perioden 1814–1905.

  3. En helstat er en statsdannelse bestående af flere under en fælles forfatning for de fælles anliggender forbundne statsdele (= forbundsstat); specielt om den statsforbindelse, Helstaten, som mellem 1814 og 1864 søgtes opretholdt mellem det danske kongerige, og hertugdømmerne Slesvig, Holsten, og Lauenborg.

  4. Neustrien (also Land im Westen) hatte in der Zeit seines Bestehens oftmals Konflikte mit seinem östlichen Nachbarn Austrasien auszufechten, wobei diese beiden Länder aber auch häufig in Personalunion miteinander verbunden waren.

  5. En offentlig myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling.

  6. Norges grundlagsdag (bokmål: syttende mai, nynorska: syttande mai; vanligt uttal: sött'ne mai) firas den 17 maj varje år. Det är en helgdag och flaggdag i Norge.

  7. Sider i kategorien «Styreformer» Under vises 73 av totalt 73 sider som befinner seg i denne kategorien.